icon-home.png

Adres:

Łomaska 2B, 21-500 Biała Podlaska

icon-open.png

Otwarte:

pon-pt 800-1600

Zlecenie Spedycyjne w transporcie międzynarodowym

WYKONAWCA / PRZEWOŹNIK
Go Logis Szenejko sp. J., NIP 537 260 12 82, Biała Podlaska 21-500, ul. Ziemowita 4/20

  Informacje ogólne

  Zleceniodawca

  Załadunek

  Rozładunek

  Pozostałe

  Ważne informacje

  1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia jest jednocześnie oświadczeniem przewoźnika iż posiada on ważne ubezpieczenie ryzyka utraty lub uszkodzenia przewożonego towaru wystarczające pod względem wartości faktury, trasy i rodzaju towaru oraz że posiada niezbędne dokumenty dla dokonania przewozu, odpowiedni tabor i doświadczenie zawodowe
  2. Przy wykonywaniu zlecenia obowiązują przepisy Konwencji CMR, Genewa 1956r., ze zmianami 1972r.
  3. Fracht brutto, obejmuje wszystkie koszta związane z wykonaniem zlecenia-stawka all in.
  4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w przewozie lub terminowości przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy.
  5. Na załadunku, przewoźnik bądź osoba przez niego upoważniona jest odpowiedzialna za sprawdzenie ilości, rodzaju i stanu ładowanego towaru oraz zgodności jego z załączonymi dokumentami.
  6. W czasie transportu przewoźnik odpowiada za towar, jego ilości, nienaruszony stan i zobowiązuje się pokryć 100% kosztów w przypadku uszkodzenia towaru lub jego utraty.
  7. Kierowca nie może zostawić samochodu z towarem bez pilnowania – parkowanie tylko na parkingach strzeżonych.
  8. Czas wolny od opłaty postojowej – 24h w krajach UE i 48h w pozostałych ( z wyłączeniem dni wolnych i świątecznych)
  9. Postój honorowany tylko na podstawie karty postojowej podpisanej przez nadawcę lub odbiorcę opłaty postojowe: 100 EUR na terenie UE 100 EUR poza UE koszta przestoju zostaną opłacone po otrzymaniu ich przez naszą firmę od zleceniodawcy.
  10. Za nie podstawienie auta lub anulowanie zlecenie 24h przed terminem załadunku kara w wysokości 200 EUR.
  11. Wszystkie kwestie sporne wynikające ze źle wykonanej usługi będą rozpatrywane w Sądzie Rejonowym właściwym dla zleceniobiorcy.