Transport ADR należy do jednego z trudniejszych. Istotą całego procesu jest bezpieczne dostarczenie niebezpiecznych towarów, które mogą mieć różną postać – płynną, stałą i gazową. Nie ma też ograniczeń względem samego pakowania, bo wiele zależy od samego produktu. Zobacz, w jaki sposób Go Logis podchodzi do takich zleceń.

W przypadku transportu ADR stworzono bardzo dokładną klasyfikację aż 13 możliwych zagrożeń. Mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (np. gazy, materiały trujące czy nadtlenki organiczne), ale i na człowieka (materiały zakaźne, żrące oraz wszelkie zapalne) i inne. Dlatego nawet najdrobniejsza nieprawidłowość w przypadku składowania czy transporcie może zakończyć się źle.

Stawiamy na bezpieczeństwo i zachowanie wszelkich norm

Nasza praca nie polega wyłącznie na tradycyjnych zleceniach transportowych, ale także tych wymagających, jakim jest transport ADR. Jest to jedno z najtrudniejszych zleceń, ponieważ regulacje, jak i prawo w poszczególnych krajach, są inne, a spedytor musi mądrze zaplanować drogę. Znając przepisy i wykluczenia wiemy, jak transport powinien poruszać się po drodze, jak zachować się podczas przeprawy promowej. To jednak nie wszystko. Dużą uwagę poświęcamy na samo pakowanie, odpowiednie oznaczenia towaru, samochodów oraz przeszkolenie kierowców (pod względem przepisów przy transporcie ADR, jak i bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu).

Zaczynamy od dokładnego oznaczenia przewożonych towarów oraz zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej grupy. To determinuje sposób przechowywania, jak i samego transportu (czy odbywa się w opakowaniach czy bez, indywidualnych kontenerach, beczkach itp.). Etykiety, naklejki pomagają w określeniu zagrożenia. Następnie pojazd, który wykonuje zlecenie transportowe, również jest odpowiednio oznaczany, tak aby na drodze inni kierowcy mogli zachować ostrożność. Najczęściej są to pomarańczowe tablice, a także znaki ostrzegawcze, których nie sposób nie zauważyć.

Wspólna odpowiedzialność za przewożony ładunek

W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych, odpowiedzialność za prawidłowe dostarczenie towaru z miejsca A do miejsca B spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu – od zlecającego, przez firmę spedycyjną i transportową, aż do klienta docelowego. Dlatego właściwe przygotowanie trasy, dostosowanej do aktualnych przepisów bezpieczeństwa (np. regulacje opracowane przez Komitet Ekspertów ONZ, europejska umowa ADR czy Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych), a także właściwy wybór opakowania, oznaczenia ładunku czy nawet skorzystanie z transportu z temperaturą kontrolowaną to podstawa w naszych działaniach, ale i obowiązek klientów, który musimy zweryfikować.

Właściwe zgłoszenia, najwyższe względy bezpieczeństwa i doświadczenie sprawiają, że każdy transport ADR kończy się pomyślnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym biurem, aby dowiedzieć się więcej o tego typu usługach transportowych.