Transport drogowy do krajów Bliskiego Wschodu to wyzwanie, któremu sprostać mogą jedynie nieliczne firmy spedycyjne w kraju. Oczywiście kierunek bliskowschodni to szerokie pojęcie. Istnieją regiony w tej części świata, które zostały całkowicie odcięte od wymiany handlowej ze względu na konflikty zbrojne. Tym niemniej taki kraj, jak Iran, po wygaśnięciu międzynarodowych sankcji ekonomicznych, stał się coraz bardziej chłonnym odbiorcą różnych towarów wytwarzanych w Europie. Mimo to niezwykle trudno eksporterom znaleźć spedytora, który pomyślnie przeprowadzi całość działań związanych z przewozem ładunku z Polski do Iranu. Wyjątek w tym względzie stanowi firma spedycyjna Go Logis z Białej Podlaskiej.

Organizacją przewozów do Iranu Go Logis zajmuje się od 2014 roku. Firma podejmuje się przygotowania i realizacji transportów całopojazdowych, drobnicowych oraz przeprowadzania doładunków. Należy zauważyć, że Iran posiada swoje odrębne i dość mocno rozbudowane przepisy, dotyczące przewozów towarowych. Dla właściwego przygotowania transportów Go Logis korzysta więc z pomocy swoich tureckich partnerów, którzy w wymianie handlowej z Iranem posiadają znaczące doświadczenie. Dokładne sporządzenie całej dokumentacji przewozowej ma kluczowe znaczenia dla wypełnienia zlecenia transportowego do Iranu. Odległość, rozbudowana biurokracja, trudności z łącznością oraz całkowicie odmienna mentalność to czynniki, które wymagają bezbłędnego działania.

Odrębną kwestią pozostaje odpowiednie przygotowanie kierowców do wwozu ładunku na teren Iranu. Nie chodzi tu jedynie o umiejętności związane z prowadzeniem pojazdu czy radzeniem sobie w trudnych warunkach klimatycznych Bliskiego Wschodu. Prowadzący pojazdy muszą posiadać wizy wjazdowe oraz dysponować orientacją odnośnie ewentualnych ograniczeń w zakresie eksportu określonych towarów do Iranu. Transport drogowy ładunków do Iranu wymaga również poszerzonej ochrony ubezpieczeniowej. Zważywszy na podwyższone ryzyko odnośnie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu przewoźnik dla zapobiegnięcia ewentualnym stratom musi korzystać z dodatkowego ubezpieczenia Cargo.

Atrakcyjność rynku irańskiego generuje potrzebę bardziej perspektywicznego myślenia o organizacji transportu ładunków w tym kierunku. W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie ze strony polskich eksporterów sprzedażą towarów w Iranie, Go Logis poszerzyła swoją ofertę o spedycję lotniczą. Transport lotniczy okazuje się szczególnie pożądany w przypadku przewozu produktów, które wymagają szybkiego dostarczenia oraz skutecznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.