Po czym poznamy dobrą firmę spedycyjną? Podstawowym warunkiem dla takiego wyróżnienia będzie wszechstronność usług oraz gotowość do podejmowania trudnych zleceń od strony organizacyjnej i technicznej. Asekuranckie stanowisko niektórych spedytorów wyrażone stwierdzeniami: „tam nie wysyłamy transportu”, „tego nie przewozimy” lub „to jest zbyt daleko” szybko uzmysławia podejście obliczone na realizację co najwyżej standardowych zleceń. Z taką postawą biznesową na pewno nie spotkamy się w Go Logis, dynamicznie rozwijającej się firmie spedycyjnej z Białej Podlaskiej. Jej domeną jest uniwersalność oraz zdolność wykonywania złożonych realizacyjnie zleceń. Potwierdzeniem tej tezy niech będzie szerokie spektrum geograficzne działania oraz zróżnicowanie w zakresie przewożonego asortymentu.

Transporty ekspediowane przez Go Logis docierają do takich destynacji, jak: Rosja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Iran czy kraje Azji Środkowej. Nie będzie zatem wielką przesadą scharakteryzowanie Go Logis jako firmy wyspecjalizowanej w organizowaniu transportu w kierunku wschodnim. Ten fakt jest najlepszym potwierdzeniem wysokich standardów organizacyjnych, umiejętności współpracy z wieloma partnerami, zdolności odnalezienia się w warunkach odmiennych regulacji celnych oraz przejawiania dużej odwagi biznesowej. W rezultacie wielu eksporterów zdaje się na kompetencje Go Logis, powierzając temu spedytorowi realizację transportu swoich wyrobów do odległych lokalizacji, znajdujących się na wschód od Unii Europejskiej.

Kolejną zaletą Go Logis przyciągającą kontrahentów jest zdolność zorganizowania przewozu ładunków trudnych w obsłudze. Firma często przyjmuje zlecenia na transport intermodalny, wymagający zmiany środka transportowego w trakcie przewozu ładunku. Stale realizowane są także dostawy ADR. Transport ładunków niebezpiecznych dociera dzięki działaniom Go Logis do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Jest to o tyle złożone zadanie, iż wymaga spełnienia właściwych warunków odnośnie przepraw promowych. Jeszcze innym obszarem specjalizacji spedytora z Białej Podlaskiej jest przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej. Firma organizuje również transport ponadgabarytowy dla klientów, którzy produkują duże urządzenia, wymagające przewozu w całości. Dzięki wszechstronności usług, profesjonalizmowi, spedycji specyficznych ładunków Go Logis obsługuje coraz szersze grono klientów, reprezentujących m.in. takie branże, jak: przemysł chemiczny, rolnictwo czy przemysł ciężki.