Nasza firma przedłużyła ubezpieczenie OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) i OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora) na przewóz towarów do Iranu.

Polisy są ważne przez 1 rok, od 9 kwietnia 2017 do 8 kwietnia 2018 roku.

Zakres naszego ubezpieczenia OCP i OCS jest bardzo szeroki i zawiera klauzule dotyczące m.in. przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR), awarii agregatu chłodniczego (ATP) i warunków przewozu leków i farmaceutyków. Jesteśmy jedną z nielicznych firm spedycyjnych na rynku organizujących transporty do Iranu, które posiadają ubezpieczenie z tak dużym zakresem klauzul.