Ubezpieczenie OCS, a także ubezpieczenie OCP, które dodatkowo posiadamy gwarantuje Państwu jako Klientowi, że w przypadku szkody należność zostanie Państwu wypłacona.

Wysokość odszkodowania jest regulowana poprzez zapisy zawarte w Konwencji CMR i wynosi 8,33 SDR x kg (brutto) uszkodzonego towaru.