Nie. Istotne jest jednak określenie rodzaju towaru już w fazie zapytania o ofertę, ponieważ niektóre z ładunków wymagają dostosowania odpowiedniego środka transportu oraz weryfikacji czy w miejscu docelowym dany produkt nie widnieje na liście towarów objętych embargiem. Przy przewozie niektórych rodzajów ładunków wymagana jest specjalna licencja.