Tak, jednak polisy OCP i OCS ubezpieczają ładunek na podstawowym poziomie (8,33 SDR x kg brutto uszkodzonego towaru), w większości przypadków nie pokrywając rzeczywistych strat finansowych klienta.

Aby uzyskać realną/rynkową wartość towaru należy dodatkowo ubezpieczyć ładunek polisą CARGO.