Tak. Posiadamy ubezpieczenie przeznaczone dla firm spedycyjnych z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora OCS. Dodatkowo mamy także ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika. Polisy są dostępne do wglądu w zakładce Strefa klienta -> Najważniejsze akcje.