Tak, nasza firma pomaga w uzyskaniu ubezpieczenia Cargo, czyli dodatkowego ubezpieczenia ładunku na czas jego transportu z miejsca nadania do odbioru na zlecenie Klienta.

Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczenie CARGO jest dodatkowo płatne.