Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to,

co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu

i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Życzymy dużo radości i sukcesów,

mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych

i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.

Zarząd oraz pracownicy firmy Go Logis Sp. z o.o. Sp. K.