Gdy import i eksport dominuje w prowadzeniu firmy a handel opiera się na transporcie, przedsiębiorca chce mieć pewność, że powierzany ładunek będzie bezpieczny od początku do końca. Dlatego w tym wpisie sprawdzimy, za co odpowiedzialność ponosi spedytor i jak trzeba współpracować, aby każda ze stron była usatysfakcjonowana.

 

W Kodeksie Cywilnym ustawodawca ujednolicił brzmienie zapisów dotyczących usług spedycyjnych, określając prawa i obowiązki firmy spedycyjnej. Ponadto, określił też odpowiedzialność za wszelkie spory, które mogą wynikać z powodu mylnie dostarczonej przesyłki, bądź błędów, do których dojdzie przy realizacji umowy spedycyjnej. Mówią o tym m.in. artykuły 794-804. Jednak najwięcej emocji wzbudza ten zapis:

“Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.” art. 799 KC

Czy to oznacza, że firma spedycyjna nigdy nie ponosi odpowiedzialności za swoje błędy? Otóż nie do końca. Jest ona odpowiedzialna za przesyłkę już w momencie przygotowywania odpowiedniej dokumentacji, opisania i nadania ładunku czy wyboru rozwiązania (transport drogowy, morski, lotniczy itp.).  Tym samym musi kontrolować proces od początku do końca i reagować, gdy powstaje zastój, Urząd Celny podważa dokumentację lub doszło do zagubienia.

Jednak co mówi Kodeks Cywilny?

W wyżej zacytowanym zapisie bardzo enigmatyczne jest zakończenie. Nie oznacza to jednak, że spedytor jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dobierając wykonawców, ustalając trasę, oznaczając przesyłkę – odpowiada za nią. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy jeden z przewoźników zataił istotne informacje – brak polisy OC, brak licencji, bazy przewozowej, pojazdów (np. chłodni), która jest istotą w zamówieniu. Niemniej jednak klient jest związany umową z firmą spedycyjną, która i tak od początku do końca musi dopilnować, by zlecenie było wykonane i w razie problemów to ona przed nim odpowiada. A co z nierzetelnym podwykonawcą? Tutaj każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez Sąd, bez obecności klienta.