Wzmacniając naszą ofertę dla klientów z branży chemicznej, uruchomiliśmy i rozwijamy stałe połączenie drobnicowe dla ładunków niebezpiecznych typu ADR z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Obecnie organizujemy dostawy ładunków ADR z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii raz w tygodniu, w każdy piątek. Dzień wcześniej przesyłki są konsolidowane, przepakowywane i załadowywane na samochody w dwóch magazynach w Polsce, koło Warszawy i Poznania. W Wielkiej Brytanii dostarczamy ładunki do dwóch magazynów – w Romford (magazyn do obsługi ładunków ADR w temperaturze kontrolowanej) i Birmingham. Towary niebezpieczne przewozimy także bezpośrednio do klientów w systemie door-to-door do blisko trzydziestu miast w Wielkiej Brytanii i sześciu w Irlandii.

Transporty organizujemy przy współpracy ze sprawdzonymi i doświadczonymi przewoźnikami, specjalizującymi się w przewozach ładunków ADR, w tym w temperaturze kontrolowanej (chłodnie, chłodnie z windą) i posiadającymi flotę pojazdów dostosowanych do ich transportu. Na indywidualne zamówienia naszych klientów wykorzystujemy także niestandardowe środki transportu. Przykładem może być transport do Wielkiej Brytanii ważącego ponad 1,5 tony kontenera IBC z farbą, przewożoną w temperaturze kontrolowanej. Ze względu na wagę kontenera przy jego rozładunku nie można było użyć tradycyjnej windy, dlatego wykorzystaliśmy specjalnie sprowadzoną naczepę z podwieszanym wózkiem widłowym Moffett.

W ramach stałego połączenia drobnicowego ADR do Wielkiej Brytanii i Irlandii, organizujemy przewozy materiałów niebezpiecznych prawie wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze). Głównie są to materiały ciekłe zapalne (3 klasa), materiały żrące (8 klasa) oraz materiały i przedmioty niebezpieczne, m.in. emulsje, rozpuszczalniki, lakiery, granulaty i inne surowce do ich produkcji (9 klasa). Średni czas transportu w przypadku Wielkiej Brytanii wynosi do 5 dni roboczych, natomiast Irlandii do 7 dni roboczych.

Nasza firma obsługuje także dwie regularne linie drobnicowe w relacji Polska – Rosja (w eksporcie) oraz Turcja – Polska (w imporcie).