16 maja już po raz szósty spotkaliśmy się ze studentami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Było to spotkanie kończące pierwszy cykl wykładów, prowadzonych przez nas od 4 kwietnia na tej uczelni.

Reprezentująca naszą firmę Aleksandra Lesińska, przy wsparciu Kamili Romaniuk, przeprowadziła wykłady dla studentów II roku Zarządzania pt. „Praktyka zarządzania organizacją”. Poruszone w nim tematy to: komunikacja we współczesnych realiach gospodarczych, budowa wydajnych zespołów, czynniki total engagement, zarządzanie pracą grupy, organizacja i efektywność własna oraz delegowanie. Wykłady połączone były z warsztatami, podczas których studenci m.in. analizowali typy komunikacji i poznali metody efektywnej organizacji czasu pracy. Stanęli też przed zadaniem zbudowania wieży w jak najkrótszym czasie, dzięki czemu mogli się przekonać jak w praktyce wygląda zarządzanie zespołem i jaką rolę odgrywa lider. Wykłady zakończyły się przygotowaniem prac zaliczeniowych przez studentów, a ich wynik zostanie wpisany do indeksu.

Wcześniejsze wykłady prowadzone przez Grzegorza Szenejkę, skierowane były do studentów zainteresowanych pracą w logistyce i dotyczyły rekrutacji.

Teraz będziemy przygotowywać się do kolejnych spotkań i wykładów na PSW!